Что почитать: свежие записи из разных блогов

Коллекции: образовательное

Найотри, блог «Заброшенный замок»

* * *

Найотри, блог «Заброшенный замок»

* * *

空を切り裂く, блог «そして、»

Пара цитат из википедии про алтайскую языковую семью.

1
Алта́йские языки́ — условный термин, используемый для обозначения макроязыковой семьи


2 Подлиннее цитата
Внутренняя классификация

По наиболее распространённой точке зрения, алтайская семья включает тюркские языки, монгольские языки, тунгусо-маньчжурские языки; в максимальном варианте — также корейский язык и японо-рюкюские языки (родство с двумя последними группами наиболее спорно).

Сторонники теории генетического родства датируют распад алтайского праязыка приблизительно V тысячелетием до н. э. на основании данных глоттохронологии (17 совпадений в 100-словном списке Сводеша). Традиционно предполагалось деление на японо-корейскую и тюркско-монгольско-тунгусо-маньчжурскую (западноалтайскую или материковую) подсемьи[источник не указан 264 дня]. Однако в Алтайском этимологическом словаре методами лексикостатистического анализа и анализа сравнительного распределения лексических изоглосс предлагается деление на три подсемьи:

западную (тюрко-монгольскую), распавшуюся в сер. 4-го тыс. до н. э. на тюркскую и монгольскую ветви (25 совпадений в 100-словном списке);
центральную, включающую тунгусо-маньчжурскую ветвь;
восточную (японо-корейскую), распавшуюся в сер. 3 тыс. до н. э. на корейскую и японо-рюкюскую ветви (33 совпадения в 100-словном списке).

Сторонники алтайской гипотезы предполагают, что до III тыс. до н. э. японо-корейцы и тунгусо-маньчжуры составляли единство, расколотое созданием глазковской культуры и королевства Кочосон. Раскол японо-корейцев произошел лишь в IV веке до н. э., когда часть из них переселилась в Японию и ассимилировав местных айнов, создала протояпонскую культуру Яёй.

Отсутствие признания генетического статуса алтайского объединения алтаисты объясняют тем, что дальнейший распад ветвей происходил гораздо позднее:

тюркская ветвь — 72 % между отдельными составляющими (примерное время распада — начало н. э.);
монгольская ветвь — 90 % (X век, по другой версии — V век);
тунгусо-маньчжурская ветвь — 65 % (IV век до н. э.);
японо-рюкюсская ветвь — 74 % (II век до н. э.);
корейская ветвь — 91 % (XI век).

Западные лингвисты иногда объединяют корейскую и японо-рюкюскую ветви в одну пуёскую ветвь, в которую включают также ряд мёртвых языков: древнеяпонский, древние языки Корейского полуострова (когурёский, силла, пэкче, пуё и др.)[10][11][12].

Среди других языков, предлагающихся к включению:

айнский;
нивхский;
эскимосские (без алеутских; версию выдвинул Мудрак О. А.[13][14], см. «Эскимосский этимологикон»).


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8

Найотри, блог «Заброшенный замок»

(( How to... )) Read Alpha/Letter patterns

https://friendship-bracelets.net/tutorials/2

Reyne Fairlady Z, блог «SocialGrantProjects»

Конкурс грантів швидкого реагування для жіночих організацій України

Український Жіночий Фонд оголошує конкурс грантів швидкого реагування для жіночих організацій, спрямований на просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного впливу COVID-19. Дедлайн - 23 червня 2020 року.

скрытый текст

Пандемія COVID-19 та пов’язані з нею обмежувальні заходи, мають суттєві ґендерні наслідки впливу на весь світ, і Україна в цьому не є виключенням. Згідно із останнім дослідженням UN Women, окрім суто медичних викликів, криза матиме серйозний економічний вплив на жінок, оскільки вони складають більшість (до 70%) з тих, хто задіяні у низькооплачуваних галузях. Жінки переважають і серед тих, хто має неформальну зайнятість, включаючи самозайнятість, мікробізнес, займаються ремеслами, продають товари на ринках і в магазинах, які були закриті через карантин. В результаті пандемії жінки часто стикаються з ризиками втрати роботи, бізнесу та як наслідок – бідності.

Економічні виклики, з якими зустрічаються жінки вразливих груп, не є пріоритетними у пропонованих Урядом планах реагування. Багато жінок, особливо тих, хто задіяні у неформальних секторах, втрачають роботу. Разом з тим мікро і малі підприємства, що належать жінкам – переважно ресторани, ательє, невеликі продуктові магазини тощо, ризикують закритись взагалі. Усе це погіршує фінасовий стан жінок, призводить до зростання бідності, домашнього насильства, обмежує доступ жінок до послуг та прийняття рішень. Розширення економічних можливостей для жінок – це комплексна проблема, її вирішення потребує довготривалих стратегій, проте пандемія COVID-19 і карантинні обмеження суттєво погіршують ситуацію і несуть нові загрози, оскільки зупинка економічного розвитку матиме тривалі наслідки.

Назва конкурсу: Конкурс грантів швидкого реагування для жіночих організацій України

Дата оголошення: 12 червня, 2020

Кінцевий термін подання проєктів: 18:00, 23 червня 2020Мета конкурсу: розробити та впроваджувати ефективні моделі розширення економічних можливостей для жінок під час кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Пріоритети конкурсу:

Підтримка спільних ініціатив жіночих організацій та жінок-підприємиць щодо переходу жіночого бізнесу в он-лайн, сприяння віддаленій роботі та виходу на ринки, що користуються попитом. Наприклад, створення кооперативів жіночих підприємств для кращого просування продукції.
Тренінгові курси і програми працевлаштування для жінок у сферах, які реагують та/або є стійкими до COVID-19 та інших криз (наприклад, виробництво медичних препаратів, інформаційні та комунікаційні технології, доставка продуктів харчування тощо).
Розробка та впровадження технологічних рішень задля сприяння працевлаштуванню жінок та їх підприємницькій діяльності під час пандемії COVID-19 та її наслідків, включаючи навчання та розширення доступу жінок до електронних інструментів та платформ.
Розвиток інфраструктури підтримки (догляд за дітьми, гнучкий графік навчання, тощо) для покращення доступу жінок до економічних можливостей.

Український Жіночий Фонд заохочує до участі у конкурсі консорціуми жіночих організацій та жінок-підприємиць.

Пріоритет надаватиметься проектам, які окрім економічного впливу, включатимуть соціальну складову (наприклад, рекламу послуг для жінок, які страждають від домашнього насильства, яка надаватиметься жінками-підприємицями, тощо).

Участь у конкурсі можуть брати: офіційно зареєстровані жіночі правозахисні організації з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше двох років та спрямованість (відповідно до статуту) на захист прав жінок та/або просування ґендерної рівності.

Жіночими визнаються ті організації, метою яких (відповідно до статуту) є захист прав жінок та/або просування ґендерної рівності. Професійні асоціації жінок не вважаються жіночими організаціями, якщо вони не доведуть, що дотримуються феміністичних принципів та, окрім надання послуг жінкам, розширюють їхні права.

Дотримання феміністичних принципів та цінностей в ініціативах, спрямованих на подолання наслідків пандемії COVID-19 для жінок і дівчат, є важливим критерієм оцінки проєктів. Феміністичні принципи і цінності включають, але не обмежуються цінностями ґендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок і дівчат, поваги до людської гідності, солідарності та інклюзивності. УЖФ бачить вразливі групи жінок і дівчат не як жертв і пасивних реципієнток, а як учасниць спільних рішень. Їхні голоси мають значення!

Критерії оцінки проєктів:Критерій

Максимальний показник

Діяльність проєкту відповідає на нагальну проблему в рамках пріоритетів конкурсу

20

Проєкт пропонує системний підхід до вирішення проблеми, методологія може бути поширена на інші регіони/цільові групи

25

Проєкт містить чіткий план досягнення швидкого результату, покращення ситуації, запропоновані дії є максимально ефективними для вирішення проблеми

15

Дотримання феміністичних принципів та цінностей в ініціативах, спрямованих на подолання наслідків пандемії COVID-19 для жінок і дівчат, що підтверджується проєктом організації та її попередньою діяльністю

15

Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та ресурсах організації, підтримці на місцевому рівні

15

Можливість забезпечити належний рівень фінансового менеджменту та звітності

10В рамках конкурсу не будуть підтримані проєкти, що передбачають придбання дороговартісного обладнання або зосереджуються виключно на наданні гуманітарної допомоги. Адміністративний бюджет проєкту не має перевищувати 20% від загального бюджету.

Розмір гранту: від 3,000 до 5,000 Євро

Тривалість проєкту: до 3 місяців

Процедура подачі проєктів: зацікавленим організаціям слід подавати аплікаційні форми на електронну скриньку grants@uwf.org.uaдо 18:00 23 червня 2020 року. Будь ласка, зазначте назву конкурсу «гранти швидкого реагування» в темі листа.

УЖФ підтвердить реєстрацію проєкту електронним листом. Некомплектні проєкти, а також ті, що подані після зазначеного терміну, не розглядатимуться.

Усі проєкти будуть розглянуті Експертною Комісією протягом 72 годин. Рішення про підтримку буде оголошено 26 червня 2020 року.

УЖФ залишає за собою право:

продовжити конкурс та/або рекомендувати перегляд проєктів, базуючись на результатах оцінки;
робити запити щодо додаткової інформації від апліканток/ів для належного розгляду проєкту;
не повідомляти про причини відхилення.

Найотри, блог «Заброшенный замок»

* * *

Найотри, блог «Заброшенный замок»

* * *

Найотри, блог «Заброшенный замок»

Словарь цветов на английском

изображение

ещё 7изображение

изображение

изображение

изображение

изображение

изображение

изображение


(с)

Найотри, блог «Заброшенный замок»

* * *

Инструкции по удалению аккаунтов с разных популярных сайтов, с указанием насколько это просто, сложно или вообще невозможно.

https://backgroundchecks.org/justdeleteme/

Найотри, блог «Заброшенный замок»

Запись с экрана в Win10

Пост уже несколько устарел. За первую программу тоже хотят деньги.

Но вообще обе программы милые. А для встроенного способа у меня комп не тот, увы.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a254e708c8be3e725be60d4/kak-zapisat-video-s-ekrana-v-windows-10-5a67454f4826778e9899707b

Страницы: 1 2 3 28 следующая →

Лучшее   Правила сайта   Вход   Регистрация   Восстановление пароля

Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+)